STUDIO TSUYOSHI HAYASHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Exhibition "Kawara : Tsuyoshi Hayashi Exhibition" at IDÉE SHOP Midtown

Tokyo, Japan

June 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (C) 2016 STUDIO TSUYOSHI HAYASHI. All Rights Reserved.